تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی

تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی

تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد دارای 114 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 114
حجم 73 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : کلیات 
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
اهداف تحقیق 
سؤالات 
فرضیات 
تعاریف اصطلاحات 
فصل دوم : پیشینه پژوهش 
تاریخچه مواد مخدر در جهان 
جنگ تریاک در چین 
جنگ تریاک در دوران معاصر 
مراکز تولید جهانی مواد مخدر 
نقش مافیا در توزیع بین‌المللی مواد مخدر 
سازمان پلیس بین‌المللی 
تاریخچه مواد مخدر در ایران 
تشخیص دوگانه و اختلال شخصیت ضد اجتماعی 
رفتار اختلال شخصیت ضداجتماعی 
شخصیت صداجتماعی ، بیمار روانی و ضد اجتماع 
تعریفی از اختلال شخصیت ضداجتماعی 
بیمار روانی 
اختلال شخصیت ضداجتماعی 
اختلالات شخصیتی 
تحقیقات داخل کشور 
فصل سوم : روش تحقیق 
مقدمه 
روش تحقیق 
جامعه آماری 
نمونه آماری 
روش نمونه‌گیری 
نحوه اجرای آزمون 
روش جمع‌آوری داده‌ها 
ابزار اندازه‌گیری 
اعتبار و پایایی 
متغیرها 
روش آماری 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج : 
مقدمه 
مشخصه‌های آماری نتایج کمی 
مقایسه میانگین‌ها 
یافته‌های فرعی تحقیق 
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیر 
مقدمه 
نتیجه‌گیری 
محدودیتهای تحقیق 
پیشنهادات 
کاربرد نتایج 
منابع : 
منابع فارسی 
منابع انگلیسی 

قسمتی از متن :


چکیده 
پژوهش حاضر به منظور (بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد) صورت گرفته است. بدین منظور از جوانان معتاد و غیرمعتاد 20 تا 30 ساله شهرستان خمین یک نمونه 80 نفری (40 نفر معتاد و 40 نفر غیرمعتاد) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. 
داده‌های آماری از طریق اجرای آزمون MMPI (فرم کوتاه) از گروههای نمونه بدست آمده و برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق حاضر از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T مستقل و با در نظر گرفتن نتیجه آزمون لوین با استفاده نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است. 
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی در بین افراد معتاد و غیرمعتاد می‌باشد که نهایتاً از تجزیه و تحلیل و بررسی داده‌ها نتیجه زیر بدست آمد: 
بین افراد معتاد و غیرمعتاد از لحاظ شخصیت ضداجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (P=0)
یافته‌های فرعی زیر نیز از تحقیق حاضر بدست می‌آیند: 
–    بین خود بیمارانگاری در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد.( 008/0=P)
–    بین افسردگی در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد. (003/0=P)
–    بین پارانویا در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد. (0=P)
–    بین اسکیزوفرنی در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد. (003=P)


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

خرید فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

خرید فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی از free


مطالب تصادفی