تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال

تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال

تحقیق کولر گازی و پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال دارای85 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 85
حجم 818 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله مهندسی مکانیک

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


پیش گفتار 
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی 
اصطلاحات و تعاریف 
آزمون های سرمایش 
آزمون های گرمایش 
روش های آزمون و عدم قطعیت اندازه گیری ها 
نتایج آزمون 
مقررات نشانه گذاری
اعلام مقادیر 
پیوست ها :
پیوست الف – روش اجرای آزمون ها (الزامی) 
پیوست ب – آزمون تعیین ظرفیت با استفاده از روش گرماسنجی (الزامی) 
پیوست پ – محاسبات ظرفیت های گرمایش و سرمایش (الزامی) 
پیوست ت – وسایل اندازه گیری (جهت اطلاع)
پیوست ث – روش های اندازه گیری مقدار گذر هوا (جهت اطلاع) 
پیوست ج – روش آزمون تعیین ظرفیت با استفاده از آنتالپی هوا در سمت
 بیرونی گرماسنج (جهت اطلاع)
پیوست چ – فهرستی از نمادهای مورد استفاده در پیوست ها (جهت اطلاع)

قسمتی از متن :


پیش گفتار
استاندارد “کولر گازی و / یا پمپ گرما از نوع اتاقی بدون کانال (سرد و / یا سرد وگرم) – روشهای آزمون تعیین مقادیر عملکرد” که بوسیله کمیسیون مربوطه تهیه و تدوین شده و در دوازدهمین کمیته ملی استاندارد مکانیک وخودرو مورخ 19/12/80 مورد تأیید قرار گرفته، اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

خرید فایل word تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دریافت فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

خرید پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دریافت نمونه سوال تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

خرید پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دانلود مقاله تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دریافت مقاله تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

خرید فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دانلود تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

خرید مقاله تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دانلود فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از download

دانلود مقاله تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

خرید پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دریافت فایل word تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

خرید نمونه سوال تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دریافت فایل word تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود فایل word تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

خرید فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دریافت فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

خرید کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از www

دانلود مقاله تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دریافت پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

خرید فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

خرید تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دریافت تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

خرید فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

خرید فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دریافت فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

خرید نمونه سوال تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

خرید فایل word تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دریافت فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دریافت فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دانلود کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از word

دریافت تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دانلود مقاله تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دانلود فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

خرید تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دانلود پروژه تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دریافت کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دانلود فایل word تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دریافت مقاله تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دانلود فایل تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دریافت فایل pdf تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

خرید کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دانلود کارآموزی تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

دریافت فایل word تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free

خرید تحقیق تحقیق کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال از free


مطالب تصادفی